Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Privatiserer Telenor i vår

Samferdselsdepartementet og statsråd Dag Jostein Fjærvoll (bildet) forbereder en sak for Stortinget om privatisering av Telenor. Saken skal opp i Stortinget i vårsesjonen.

Fjærevoll, Dag Jostein

Etter det ITavisen erfarer vil ikke Staten gi slipp på aksjemajoriteten. I departementskorridorene snakkes det om å selge seg ned til 51 prosent, men det vil ikke ekspedisjonssjef Eva Hildrum bekrefte.

Hildrum bekrefter imidlertid at privatisering av Telenor skal opp i Storinget i løpet av vårsesjonen, men at endelig dato ikke offisielt er satt. Dagens Næringsliv hevder det skal skje i april.

Avhenger av Telenor
Telenors styre startet forrige uke med strategidiskusjoner. Dette er ventet å fortsette på styremøtet 24. februar.

Ekspedisjonssjef Eva Hildrum opplyser til ITavisen at dette strategiarbeidet vil gi viktige innspill til saken som skal opp i Stortinget.

Pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor opplyser til Dagens Næringsliv at de selv ønsker børsnotering i løpet av høsten.

Stikkord: Mobil