Steen, Arild

Annonse


Arild Steen er død

Steen, ArildIT-Forlaget (som utgir Telecom Revy, ITavisen og Reply) har med dette mistet en svært god medarbeider og en uhyre dyktig og respektert kollega. Hans alt for tidlige død gjør at det nå blir opp til oss andre å videreføre de ideene han senest i forrige uke med entusiasme presenterte for oss.

Arild besatte en unik kunnskap om både den globale og den nasjonale it-bransjen som gjorde ham til en ener. Han hadde både en breddeinnsikt og en dyp teknisk, kulturell og sosial forståelse av hvordan it-revolusjonen nå er i ferd med å omdanne industrisamfunnet til et informasjonssamfunn. Vi tror derfor vi også har de ansatte hos våre konkurrerende publikasjoner med oss når vi hevder at Arild ikke bare var en av Norges dyktigste IT-journalister, men den aller fremste.

Arild begynte sin journalistiske karriere i Bergens Arbeiderblad alt i tenårene. De første årene var det først og fremst kulturjournalistikk som opptok ham. Etter at han flyttet til Oslo arbeidet han en periode i Dagbladet før han i 1982/83 konverterte til datajournalist.

Vi i IT-Forlaget vil hedre hans minne ved å stå på og videreføre de publikasjonene som han brant så for: Telecom Revy, ITavisen og ikke minst vårt nye forbrukerblad Reply som han hadde ideen til allerede for 5-6 år siden.

Annonse


Vi vil alltid være takknemlig for Arilds innsats. Han vil bli dypt savnet både som kollega og venn!

Arne Joramo
Ansvarlig redaktør

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse