Arnt Sommerlund

Annonse


Spiller på mobilfrykt

Arnt Sommerlund

I likhet med alle andre undersøkelser som er presentert de sist årene, viser også denne fra Sverige at det er umulig å slå fast noen sammenhengen mellom ulike helseplager og mobilbruk.

Månedlige plager
Omtrent en gang i måneden får en eller annen publikasjon tak i forskningsrapporter som ikke kan utelukke at det finnes sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og enkelte helseplager.

At de samme undersøkelsene konkluderer med at det ikke er mulig å bevise sammenheng, blir bare nevnt i bisetninger.

Annonse


Håndfrisett
Stråling som følge av mobilbruk kan altså være farlig. En annen sak det synes å være bred enighet om er at håndfrisett reduserer sjansen for å bli utsatt for denne strålingen.

Inntil videre kan det være like greit å kjøpe seg håndfrisett. Da skulle du være mer sikker – i fall forskerne skulle komme til en konklusjon.

Nedenfor finner du noen av sakene vi har laget det siste året etter alarmer om hvor farlig mobilbruk er:

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse