Office 2000 CD

Annonse


Registrer eller forsvinn!

Office 2000 CDMicrosoft forbereder en oppgradering av Office 2000 der de samtidig strammer inn på ulovlig kopiering: Du tvinges til å registrere deg, samtidig som du hindres i å installere på flere enn to PCer.

Office 2000 Service Release 1 inneholder en ny registreringsveiviser. Hvis du har åpnet programmene over 50. ganger uten registrering, slutter Office 2000 å virke.

Registreringen gjelder kun frittstående programpakker. Storbedrifter med mange lisenser, slipper denne formen for registrering.

Send en kode, få en kode
Registreringen kan foregå per e-post, telefon, brev eller faks. Da må fortelle hvilket land du bor i, og sende en 16-sifret kode til Microsoft.

Annonse
Programvareselskapet kvitterer med å returnere en 8-sifret kode som gir rett til å installere programvaren i opptil to PC-er.

Identifiserer PC-en, ikke personen
Hvis du registrerer elektronisk, sender Microsoft-serveren en slags cookie til PC-en som identifiserer den. Registreringen identifiserer datamaskinen, ikke personen. Microsoft trenger likevel adressen din for å sende den 8-sifrede koden.

Kan gjøre unntak
Hvis du kjøper en ny PC, eller må reinstallere Office etter et systemkrasj, kan Microsoft gjøre unntak fra 2 PC-regelen. Da må du først kontakte programvareselskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse