Annonse


Forvirring om GSM-lisens

Lisens for GSM 1800-nett ble gitt til Netcom, Telenor og Telia. Fusjonsplaner mellom de to statseide førte til at Telia aldri bygde noe nett innenfor de fristene som allerede var satt. Men Telias Jan Åke Kark mener at selskapet stadig har konsesjon for å bygge et 1800-nett.

Mangler organisasjon
Hvilken organisasjon som skal stå bak bygging og drift av et GSM-nett med 1800-frekvens for Telia er ikke kjent. En ny organisasjon må bygges opp fra bunn av. Enitel kjøpte opp Telia Norge, og melder at de ikke vil bygge et GSM 1800-nett.

Skeptiske operatører
Samferdselssdepartement har de siste måneden vurdert hvordan de skal lyse ut konsesjonen. Det har kommet inn forespørsler til departementet om å overta konsesjonen, men det er usikkert hvilke muligheter disse interessentene har for å drifte et mobilnett. Interessen er nærmest fraværende hos de etablerte aktørene for å bygge et eget nett.

Utelukker virtuelt nett
Samtidig varsler Regjeringen at de ikke ønsker å bygge virtuelle nett. Det vil si en løsning der en operatør bruker Telenor og Netcoms nett.- Jeg anser det helt utelukket at den tredje mobillisensen kan gå til en virtuell operatør, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til Finansavisen.

Å bygge ut et GSM 1800-nett nå har ingen interesse, er responsen hos flere operatører. Det forklares med at det er for kort tid fram til UMTS kommer for fullt, og at mulighetene for å tjene penger på å bygge ut et 1800-nett over hele Norge blir for dårlige.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse