Nera ICO-phone

Annonse


Beste hittil for Nera

Nera ICO-phone

Selskapet hadde et overskudd på 297 millioner kroner før skatt, mot et underskudd på 389 millioner kroner året før. Omsetningen var på 2.766 millioner. Dette er noe lavere enn i fjor.

Vekst
Nera melder at de venter fortsatt vekst for selskapets radiolinjevirksomhet i år. For Satellittkommunikasjon venter selskapet et aktivitetsnivå på linje med fjoråret.

Ny struktur
– Neras resultat fjerde kapital var bedre enn forventet, sier Neras president Bjørn Ove Skjeie.
omstrukturering av selskapet ga en gevinst på 112 millioner.

– Med denne finansielle friheten som vi nå har oppnådd, så vil Nera fokusere og arbeide mot fortsatt vekst og utvikling Som et resultat av dette er vi forberedt på lavere driftsmargin i år 2000, fortsetter Skjeie.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse