tog og mobil

Annonse


Mens vi venter på WAP-trafikk

tog og mobil

Trafikanten er et informasjonsselskap eid av NSB, Sporveiene og Stor-Oslo Lokaltrafikk, med hovedformål å gi informasjon om den samlede kollektivtrafikken.

– Vi tar stadig i bruk ny teknologi for å gjøre tjenesten lettest tilgjengelig for kundene, sier adm. direktør Jarl Eliassen til Telecom Revy.

Ventetid
Selskapet har et callsenter med over 50 årsverk og 1,3 millioner samtaler i året. Ventetiden på linjen varierer kraftig.

Annonse


Det hender at callsenteret klarer å besvare samtalen umiddelbart, men i perioder kan ventetiden vare lenger enn en drøy kaffekopp.

– Med så store variasjoner og hyppig omlegging i rutetilbudet er det vanskelig å fjerne trafikktoppene, bekrefter Eliassen.

Were Are the Phones?
For selskapet, som har over 20.000 unike brukere i uka, var det naturlig å tilby en WAP-tjeneste.

– Det hører fortiden til å gå med rutetabell i lommeboka, det er nesten som å selge melk med ukjent stemplingsdato. Vi ønsker å ligge i front med mobilteknologi, og tror dette etterhvert vil lette pågangen på det manuelle kundesenteret, sier han til Telecom Revy.

Få brukere
Den 7. november i fjor åpnet WAP-tjenesten, uten at maskinparken ble overbelastet av mobilbrukere. Til tross for at Nokia regnet med at den første WAP-telefonen skulle være klar i høst, er ventelistene fortsatt lang.

Rekkefølge
Selskapet er i ferd med å oppgradere til en nyere WAP-versjon, som skal bli enda bedre og raskere. Snart får du oversikt over holdeplasser i kronologisk rekkefølge, etter at du har tastet inn hvor du reiser fra.

Selv om nettstedet satte ny rekord i januar med over 100.000 unike brukere (IP adresser), har ikke WAP-trafikken tatt av.

– Den lave trafikken via WAP skyldes hovedsakelig forsinkelser fra mobilprodusentene, men jeg er sikker på at dette vil bli meget utbredt etterhvert som prisene faller på terminalene, sier Eliassen til Telecom Revy.

Beregnet ventetid
Hvis du regner med at folk blir like flittige til å bruke WAP-telefonen som PC’n, når tror du dere legger ned callsenteret?

– Det vil nok ikke skje, selv mange år frem i tid. Det er mulig taletrafikken vil avta, men det vil alltid være folk som trenger hjelp til å finne ut spesiell informasjon og ofte ikke kjenner igjen det kollektive nettet.

Tålmodighetstest
Selv om callsenteret behandler 1,3 millioner samtaler, er det cirka 700.000 som ikke blir betjent. Det kan være en stor tålmodighetstest for folk å høre på samme ventemelodien for fjerde gang, uten å vite om det er en eller hundre foran i køen.

– Hvorfor kan dere ikke opplyse om estimert ventetid for folk i kø på 177?

– Det har hittil vært få slike løsninger, men det er mye på vei. Det er vanskelige å lage prognoser, og hvis de ikke er rimelig korrekte vil det nok bare gjør folk enda mer frustrerte.

Han opplyser om at selskapet også er i ferd med å vurdere selvbetjening på 177, via stemmegjenkjenning. Han tror dette vil lette køen betraktelig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse