Kabelsurfer

Annonse


Kvinne-rekord på nett

Kabelsurfer

Resultatene fra Norsk Gallups undersøkelse InterTrack viser at nær 2,2 millioner personer hadde tilgang til nettet i januar. Sammenlignet med desember 1999 har det vært en betydelig fremgang i andelen kvinner med nett-tilgang, ifølge tall fra Norsk Gallup.

Flere menn
Blant de over 13 år er det nå 55 prosent av kvinnene som har tilgang, mens tilsvarende tall for menn er 63 prosent.

Resultatene viser så langt ingen eksplosjon i andelen kvinner på nett, snarere en jevn positiv utvikling blant både menn og kvinner, yngre som eldre.

Annonse
44 prosent kvinner
Blant nettbrukerne, de som har vært på nett siste 30 dager, utgjør nå kvinnene 44 prosent.

Også denne gang var det mange som skaffet seg Internett-abonnement ved juletider. En sterk fremgang fra forrige måling viser at det nå er 798.000 husstander med Internett-tilkobling, og at over 1,5 millioner nordmenn oppgir at de har tilkobling til nettet hjemmefra.

900.000 på nett hver dag
Ifølge Norsk Gallup er resultatene for bruk denne gangen de høyeste som er målt. Hele 1.7 millioner personer over 13 år har vært på nett siste 30 dager, og hele 900.000 er på nett daglig.

Den positive utviklingen fra desember kommer hovedsakelig blant kvinner, hvor det har vært en klar økning i andelen månedlige og daglige brukere. Blant de over 13 år er det 39.2 prosenter av kvinnene som har vært på nett siste 30 dager, mens tilsvarende for desember var 31.8 prosent.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse