Annonse


– Nettavisene har misforstått!

En nettavis må være noe annet enn en papiravis på skjermen, konkluderer den første store brukerundersøkelsen som er foretatt blant nettavislesere her i landet.

Internett som medium har kapasitet for store mengder informasjon.

– Norske nettavislesere krever mer nytenkning fra leverandørene, sier førsteamanuensis Martin Engebretsen ved Høgskolen i Agder til ITavisen.

Annonse


Mer informasjon
Mer informasjon i hver nyhetssak og flere muligheter til å velge innfallsvinkel og fordypning, er blant ønskene som kommer fram i brukerundersøkelsen. Brukerne ønsker en seriøs og objektiv journalistikk, med betydelig større vekt på informasjonsaspektet enn på underholdningsaspektet.

Grundig nyhetsdekning
– Utfordringen for nyhetsleverandørene på nett er å finne frem til den strukturen på formidlingen som kobler mulighetene for grundighet med nyhetsdekning, slår Engebretsen fast.

Han legger til at paneldeltagerne også mener at det på Internett skal være rom for den individuelle, subjektive røsten.

Doktorgradsprosjekt
Undersøkelsen er utført av amanuensis Martin Engebretsen ved Høgskolen i Agder, som et ledd i et doktorgradsprosjekt om journalistikk på Internett. Han forteller til ITavisen at han har brukt et panel bestående av 150 personer, men han understreker at panelet ikke kan betraktes som vitenskapelig representativt for befolkningen som helhet.

Konklusjoner som trekkes er at nettavisbrukerne ser ut til å være mer åpne for eksperimentering og nytenkning i nyhetspresentasjonen enn hva produsentene av nettavisene er.

Høy grad av kontroll
Undersøkelsen viser også at nettavisleseren ser på seg selv som en aktiv utforsker og operatør mer enn som en mottaker og konsument.

Han eller hun krever høy grad av kontroll over mediebruken, både når det gjelder hva slags informasjon som skal finnes og hvordan den skal leses, det vil si at informasjonen skal være tilgjengelig når og hvor den trenges og i det formatet som brukeren har behov for til enhver tid. Krever brukeren grundighet skal han finne grundighet, krever han en enkel nyhetssak bør han finne det, gjerne i samme sak.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse