sol

Annonse


SOL skygger ikke unna

sol

Lite tyder på at siste ord er sagt i saken. Selv om SOL på sin side ikke fikk medhold i sitt krav om midlertidig forføyning i Namsretten, og ikke anker kjennelsen.

Tid er penger
– Vi mener det er for kort tid til avtalen utløper med DinSide (3.april) til at det nå er noe vits å søke en forføyning, sier Skogen Lund til ITavisen.

Det betyr imidlertid ikke at SOL setter prosjektet på tapskontoen.

Annonse
– Vi har varslet DinSide om at vi ønsker en kompensasjon, sier hun til ITavisen.

– Hvis ikke ender det med erstatningssøksmål ?
– Ja

– Er du positiv til forhandlinger om kompensasjon?
– I motsetning til hvordan enkelte i pressen fremstiller det, har jeg og Bernhard en grei tone oss i mellom, og jeg håper at partene kan finne en minnelig løsning, sier hun til ITavisen.

Store penger
I desember kjøpte den britiske auksjonstjenesten QXL DinSide auksjon for 170 millioner kroner. Sol og DinSide hadde en avtale om felles disposisjonsrett for kundedata, men er uenige om de kan brukes til konkurrerende virksomhet.

SOL vil ikke antyde beløpet de vil forlange for tap av kundedata. Børsverdien på QXL er i dag om lag 16 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse