Annonse


IT-bomskudd av Hæren

Forsvaret startet i 1988 opp IT-prosjekt, “Edb lokal forvaltning” (EDBLF). Dette skulle sikre effektive administrative funksjoner og rutiner ved de lokale avdelingene i Hæren og Heimevernet.

Riksrevisjonen har sett nærmere på prosjektet, og er ikke nådig i sin dom.

Riksrevisjonen kan ikke se at systemet i vesentlig grad har bidratt til å sikre en bedre informasjonsutveksling mellom nivåene i Hæren og HV. I november 1998 var det fremdeles manglende datakommunikasjon over linje i Hæren og HV mellom de ulike nivåene og enhetene, heter det i rapporten.

Forsvaret brukte 550 millioner kroner på prosjektet og hadde også store overskridelser av budsjettet.

Annonse


Riksrevisjonen stiller derfor spørsmål om Forsvarets overkommando og hærstaben har ivaretatt sitt koordineringsansvar på en tilfredsstillende måte, melder Dagens Næringsliv.

Riksrevisjon stiller spørsmål om en det ikke hadde vært mer riktig å satse på allerede etablerte standardiserte system.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse