Evensen, Gunnar

Annonse


UPC angriper Telenor

Evensen, Gunnar

Det er UPC som står bak antennene.

OK, da. Telecom Revy vet at man faktisk har hatt konkurranse i telemarkedet ganske lenge her i landet: Helt siden NetCom etablerte seg som alternativ til Telenor på begynnelsen av 90-tallet.

Den siste kilometeren
Og de siste tretten månedene har jo det vært helt fritt for alle å etablere seg i telemarkedet. Bortsett fra en stor hindring: Telenors faktiske monopol på aksesslinjene, den siste kilometeren inn til abonnenten, det som på telenorsk gjerne kalles the local loop.

Annonse


Men nå har UPC fått på plass sine antenner på toppen av Økernesenteret, de har etablert en såkalt point to multipoint tjeneste – og nå er det mulig for kundene i seks-syv kilometers radius rundt dette høybygget i Oslo Øst å velge seg en alternativ operatør helt frem.

Bredbånd til massene
Den store satsingen kommer senere i år, når UPC i følge sine planer skal gå ut i ”byen XXXX” med tilbud om ”bredbånd for massene, ikke bare for bedriftene”

Denne pakken skal tilby bredbånds Internett-aksess (always on, flat rate) og fasttelefoni, den skal tilbys med ”kreative priser og høye rabatter” og tjenestene skal tilpasses så vel privat- som bedriftsmarkedet.

Planene klare
– Selskapet har fremdeles ikke besluttet hvilken by man skal gå ut i med det første, store støtet, men planene er klare, sier administrerende direktør Jeffrey A. Ross i Priority Wireless til Telecom Revy.

Priority er merkenavnet på UPCs telefon-tjenester, på samme måte som Chello er navnet på bredbånds internett-tjenester.

Kabel
UPC har for så vidt vært i stand til dette tidligere: Selskapet har 40 prosent av det norske kabel-TV markedet og har lenge jobbet med å kunne tilby telefontjenester over kabelnettet – en innsats som ikke alltid har vært like vellykket.

Mange av selskapets kunder og pilotkunder har reagert på tjenestenivået og -kvaliteten, enten man snakker om telefon eller Internett-tjenester. Men ifølge viseadministrerende direktør Gunnar Evensen i UPC har man arbeidet aktivt med dette problemet de siste månedene og skal i dag være adskillig bedre rustet på å møte kundene når de etter hvert kommer.

Radio
Selskapet har i dag lisens til å tilby radiobasert aksess i 3,5 GHZ-spekteret. For UPC er dette snarveien inn til privat- og bedriftskunder i områder hvor selskapet i dag ikke kan tilby kabelaksess.

I neste omgang satser selskapet på å få konsesjon for 26 GHz, som vil gi betydelig større båndbredde. Post- og Teletilsynet har tidligere sagt at søkerne skulle få svar innen 1. februar.

Datasamband
Hvis selskapet får tilgang til 26 GHz, vil virkelig høyhastighets datasamband også komme: ATM er målet i fase to, sammen med blant annet VPN-løsninger.

Men i første omgang er hastigheten likevel høy nok for de fleste: UPC kommer til å tilby radiobasert Internett med en hastighet som er flere ganger høyere enn det Telenor i dag kan tilby på ISDN. Så pass på, Telenor, nå kommer konkurransen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse