Telenor selger Telenor

Det er Telenor Eiendom Fornebu AS som har inngått kontrakten med Telenor IT Service og Installasjon AS i Telenors nye hovedkvarter på Fornebu.

Dette er den største enkeltkontrakten på El og IT-løsninger i et kontorbygg i Norge, hevder Telenor selv i en pressemelding.

175 mill. kroner
Kontrakten har en verdi på 175 millioner kroner og omfatter totalleveranse på kabling av elkraft, svakstrøm, telefoni og data. Totalt skal det legges mer enn 3 millioner meter med kabler i det nye hovedkvarteret.

Annonse

Telenors nye hovedkvarter vil samlokalisere virksomheten i Oslo-området og samle 6000 ansatte på Fornebu når bygget står ferdig i 2002. Det nye bygget er på 137.000 kvadratmeter lyse arealer, samt et parkeringsanlegg under bakken med plass til 1.600 biler.

Annonse
Annonse