Annonse


Telenor motoren på Fornebu

– Vi ser det ikke som noe stort poeng å få etablerte bedrifter til Fornebu. Vi skal bidra til at det blir skapt nye bedrifter. Den store etablerte aktøren blir Telenor, og i tilknytning til deres virksomhet vil Fornebu trekke til seg utenlandske aktører, sier sekretariatsleder Per Morten Vigtel i IT Fornebu.

I første rekke
Han slår fast at Telenor er langt framme når det gjelder utvikling av teknologi innenfor telekommunikasjon og mobiltelefoni, samtidig som selskapet har utviklingsavtaler med blant andre Microsoft, SUN, Cisco og NEC.

– Dette er avtaler som kan representere milliardverdier, særlig innenfor mobiltelefoni, sier Vigtel.

Vil ha nyskaping
– Problemet er at Telenor hittil ikke har klart å skape ringvirkninger til norsk industri. Dette i motsetning til det som har skjedd i andre land rundt oss.

Annonse
Vi ønsker dels å bidra til at utenlandske selskaper legger forskning og utvikling til Norge i samarbeid med Telenor. Poenget er å bidra til nyskapning innenfor IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

Starthjelp
I likhet med konkurrenten Nettverk Fornebu vil IT Fornebu opprette et inkubator-selskap som skal hjelpe idérike folk med etableringen.

– De som har ideer kan få service i form av bistand til administrasjon og rimeligere husleie den første tiden. Vi har også et samarbeid med Norsk investorforum som organiserer de største private eierne i Norge, og representerer et miljø der vi kan hente inn kapital til prosjektene, sier Vigtel.

Investorene får betalt ved å komme inn tidlig i selskaper som seinere kan øke i verdi eller tjene penger til investorene.Spinnoff

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse