Siemens økte med 40 prosent

Siemens S25

Siemens S25

Omsetningsveksten kommer i et år med store endringer i organisasjonen.

– Disse endringene gjør at det ikke lenger gir et helhetlig bilde av Siemens’ virksomhet i Norge bare å snakke om Siemens AS. Vi må nå vie Siemens-konsernet og Siemens-gruppen større oppmerksomhet, sier adm. direktør Hans Lødrup.

Annonse

Telekom
Det er områdene elektrovarme, helse, og informasjons og kommunikasjonsteknologi som relativt sett er de sterkeste vekstområdene. På resultatsiden har særlig anleggs-divisjonene, industri og offshore, hatt en positiv utvikling.

Bra år
Siemens-konsernet består av Siemens AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. I datterselskapene har Siemens AS aksjemajoriteten, i de tilknyttede selskapene eier de mindre enn 50% av aksjene. I Siemens-gruppen inngår i tillegg til konsernet også selskaper der Siemens AG har eierinteresser uten at Siemens AS er involvert på eiersiden.

Siemens-gruppen i Norge hadde en omsetning på drøye 7 milliarder kroner, og ca. 4000 ansatte.

Annonse
Annonse