Siemens S25

Annonse


Siemens økte med 40 prosent

Siemens S25

Omsetningsveksten kommer i et år med store endringer i organisasjonen.

– Disse endringene gjør at det ikke lenger gir et helhetlig bilde av Siemens’ virksomhet i Norge bare å snakke om Siemens AS. Vi må nå vie Siemens-konsernet og Siemens-gruppen større oppmerksomhet, sier adm. direktør Hans Lødrup.

Telekom
Det er områdene elektrovarme, helse, og informasjons og kommunikasjonsteknologi som relativt sett er de sterkeste vekstområdene. På resultatsiden har særlig anleggs-divisjonene, industri og offshore, hatt en positiv utvikling.

Annonse


Bra år
Siemens-konsernet består av Siemens AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper. I datterselskapene har Siemens AS aksjemajoriteten, i de tilknyttede selskapene eier de mindre enn 50% av aksjene. I Siemens-gruppen inngår i tillegg til konsernet også selskaper der Siemens AG har eierinteresser uten at Siemens AS er involvert på eiersiden.

Siemens-gruppen i Norge hadde en omsetning på drøye 7 milliarder kroner, og ca. 4000 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse