Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Radioaksess forsinket

Konkurransen svekkes ved at Teleutfordrerne fortsatt må leie Telenors kobberlinjer. Tildeling av konsesjoner for radiokonsesjoner skulle skjedd i løpet av januar. Post og Teletilsynet bekrefter at behandlingen blir forsinket.

Så langt har radioaksess stort sett ligget på eksperimentplanet, bortsett fra endel installasjoner i Oslo. Etter to års luftig prat om teleliberalisering vil telebrukere nå få oppleve reell konkurranse på Telenors melkeku – aksessnettet.

Januar
Innen fristens utløp den 1. november hadde 19 selskaper søkt, inkludert Telenor. Behandlingstiden var da beregnet til cirka 10 uker. Nå tyder mye på at radiolisensene tidligst blir utstedet i februar.

Mange søkere
– Vi jobber med saken, men går nok noe over tiden. Vi er i ferd med å informere søkerne om at behandlingen blir fosinket, sier Rolf Wibe i Post – og Teletilsynet til ITavisen.

Hva skyldes forsinkelsen?

– Vi er nødt til å informere søkerne om dette først, sier han til ITavisen.

Fire lisenser
Etter det ITavisen erfarer har tilsynet fått inn flere søkere enn ventet, blant andre utenlandske Broadnet og Formus. Da det kun er fire lisenser som tildeles i 26 MHZ båndet er det en tidkrevdende oppgave å sile ut de beste kandidatene.

Stikkord: Mobil