Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Storavtale til Telenor

Telenor Bedrift skal levere nye PC-er, programvare og kommunikasjonsløsning til samtlige 7000 ansatte ved landets trygdekontorer. Avtalen er verdt 325 mill. kroner.

Avtalen som ble undertegnet tirsdag, har en samlet verdi på 325 millioner kroner, skriver Telenor Bedrift i en pressemelding.

Den er en av de største IT-infrastruktur leveransene innen offentlig sektor i Norge. Utplasseringen av det nye utstyret starter etter sommerferien – og skal være avsluttet innen utgangen av neste år.

Avtalen omfatter i tillegg til PC-er og servere som er levert fra Dell, også programvare til alle maskinene, systemintegrasjon, administrasjonsverktøy og alt vedlikehold av dette utstyret ut i 2005.

Avtalen mellom Telenor Bedrift og Rikstrygdeverket omfatter ikke de trygdefaglige dataprogrammene.

Datasystemene i Rikstrygdeverket sørger hver måned for at 1,7 millioner nordmenn får riktige trygdeytelser – enten de dreier seg om alderspensjon, sykepenger, rehabiliteringspenger, uførepensjon, sykebehandling, barnetrygd eller kontantstøtte.