Annonse


Storavtale til Telenor

Avtalen som ble undertegnet tirsdag, har en samlet verdi på 325 millioner kroner, skriver Telenor Bedrift i en pressemelding.

Den er en av de største IT-infrastruktur leveransene innen offentlig sektor i Norge. Utplasseringen av det nye utstyret starter etter sommerferien – og skal være avsluttet innen utgangen av neste år.

Avtalen omfatter i tillegg til PC-er og servere som er levert fra Dell, også programvare til alle maskinene, systemintegrasjon, administrasjonsverktøy og alt vedlikehold av dette utstyret ut i 2005.

Avtalen mellom Telenor Bedrift og Rikstrygdeverket omfatter ikke de trygdefaglige dataprogrammene.

Datasystemene i Rikstrygdeverket sørger hver måned for at 1,7 millioner nordmenn får riktige trygdeytelser – enten de dreier seg om alderspensjon, sykepenger, rehabiliteringspenger, uførepensjon, sykebehandling, barnetrygd eller kontantstøtte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse