Netcom vil vokse 20 prosent

NetCom logo

NetCom logo

Netcom mener at de ikke kan nå ønsket vekst ved bare å jakte på nye kunder.

Selskapet ønsker å bli en totalleverandør for samtlige av kundenes telebehov. Det er bakgrunnen for at Netcom har opprettet en egen Internett-organisasjon i år.

Annonse

Nye tjenester
– Målet er 20 prosent årlig vekst i omsetningen og resultat. Den høye mobilpenetrasjonen i Norge gjør at Netcom i økende grad er avhengig av økt bruk og nye tjenester for å nå dette målet, sier adm. dir. Terje Christoffersen i Netcom til TDN Finans.

Økt omsetning
Netcom kunne i desember melde om sine beste kvartalsresultat hittil. Selskapet hadde en omsetning på 696 millioner kroner og et overskudd før skatt på 122 millioner kroner. Årsaken ble forklart med at selskapet hadde vokst så sterkt at det oppnådde stordriftsfordeler.

Mer bruk
Samtidig ble det understreket at selskapets kunder brukte mobilen mer. Gjennomsnittlig inntekt per kunde økte med 10 prosent i selskapets tredje kvartal. Selskapet fikk også 42 950 nye kunder i samme kvartal. 30 september hadde Netcom 700.326 kunder.

Annonse
Annonse