Pass opp for info-leiesoldaten!

Deskill

Deskill

Rennemo har det regionale salgsansvaret for Trend Micro i Norden.

Handel på Internett blir stadig viktigere. Men dermed blir også sårbarheten for angrep større. Både når det gjelder å stjele informasjon, hærverk, og når det gjelder nesten gammeldagse forsøk på økonomisk svindel.

Annonse

– Vi ser at dette igjen fører til at det tilbys nye typer tjenester, av den litt mer lysskye arten, sier Rennemo til Telecom Revy.

Tilbud på innbrudd
– Enkelte steder på nettet kan en få tilbud om å få tilsendt planene for store selskap, før de er vedtatt av selskapet. Det er mulig å be om årsrapporter, kvartalsrapporter, og lignende – nok en gang før de er offentliggjort. Det er klart at for uhederlige interessenter som vil spekulere på børsen er dette interessant stoff.

Utro tjenere
– Det er etter hvert blitt kjent at den største trusselen mot datasikkerheten kommer innenfra. Anslagene går ut på at seksti til sytti prosent av datainnbruddene skjer innenfra, og trolig vil denne andelen øke etter hvert som en får sikret nettet med virusscanning, brannmurer og nettverkskontroll, sier Rolf Rennemo.

Penger drivkraft
– Det er mange måter å komme seg inn til en server med sensitiv informasjon på, så lenge folk er villige til å betale for det, mener Rennemo.

Rennemo advarer mot de såkalte Info-mercenaries – eller som kan kalles ”informasjons-leiesoldater”.

– De siste årene har det blitt stadig flere tilfelle av personer som har solgt, eller forsøkt å selge, informasjon som de har fått fatt i på ulovlig måte.

Annonse
Annonse