Nokia future 4

Annonse


Internett skal være mobilt

Nokia future 4– Vi regner med at Nokia-telefoner med Bluetooth vil kommunisere med Intel-baserte PCer med Bluetooth i løpet av dette året, sa Communications Officer i Nokia Mobile Phones, Pekka Isosomppi, på et presseseminar i Finland forrige uke.

For øvrig var det lite Nokia ville røpe om sine utviklingsplaner.

Mer data enn tale
De ser for seg en framtid der datatrafikken over mobilnettene i løpet av fem år passerer dagens taletrafikk. Samtidig vil taletrafikken øke med 250 prosent slik at den fortsatt vil være tre ganger større enn datrafikken på verdensbasis.

Men det nye markedet for mobilt Internett vil i mellomtiden ha fått dimensjoner større enn dagens taletrafikk mobilt.

Annonse
Visuell framtid
Noka legger stor vekt på overføring av visuell informasjon via mobilnettet i årene som kommer. De ser for seg en kraftig vekst i overføring både av stillbilder og videosekvenser.

I motsetning til mange andre mener Nokia at alt neste år vil det utvikle seg et annonsemarked for Internett-tjenester på mobilnettet.

Symbian
Som mange nok har merket seg, står vi foran en kamp mellom tre operativsystemer på mobile terminaler. EPOC via Symbian-alliansen, Windows CE og Palm OS.

Nokia satser ensidig på EPOC, og har ingen nevneverdig satsing eller allianser på Windows CE. De allierer seg imidlertid på flere måter med Palm OS, sannsynligvis i et håp om at Palm OS og EPOC smelter sammen.

Utvikling
Nokia har som Europas høyest verdsatte selskap bare 56.000 ansatte. Av disse arbeider nær 17.000 med forskning og utvikling (FoU). De har utviklingsavdelinger i 12 land – deriblant alle nordiske land unntatt Norge.

60 prosent av Nokias omsetning kommer i dag fra terminalsiden der de er verdensleder.

Men de er også meget aggressive på nettsiden. De hadde ved utgangen av fjoråret inngått hele 15 utbyggingskontrakter for GPRS – pakkedata. De er i forhandlinger også med operatørene i Norge uten at noen kontrakter er undertegnet.

Terminalutfordringen
En av de store utfordringene for mobilindustrien er å utvikle fullverdige GPRS-terminaler. Leverandørene har øyensynlig greid å overbevise operatørene om at de greier biffen.

Ellers hadde ikke operatørene investert milliardbeløp i GPRS-utbygging.

8 ganger raskere
GPRS-systemet åpner for åtte ganger dagens teoretiske hastighet i nettet. Med full utnyttelse har GPRS i første fase en teoretisk hastighet på 115 kbit og beslaglegger da åtte ’tidsluker’ i nettet.

Med dagens teknologi betyr det et energikonsum i terminalen åtte ganger dagens nivå. I tillegg kommer det faktum at WAP betyr økt bruk av hver terminal, som etter hvert også vil inneholde andre chips som kredittkort, økt lagring og mer til.

Hvordan denne energiutfordringen skal løses, ville ikke Nokia si noe som helst om. Heller ikke noe om når terminalene kommer.

Men det kan synes som vi i første omgang vil få terminaler som bare utnytter halve den teoretiske GPRS-hastigheten og benytter fire tidsluker i nettet. Denne mellomveien synes iallfall ikke fremmed verken for Nokia eller andre leverandører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse