Ikke GSM-dekningsstopp

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil opplyser at selskapet i løpet av 1999 har bygget mer enn 100 celler i måneden, hvorav det aller meste omfatter forbedring av kapasitet og bedring av innendørsdekningen.

Fokus
Telenor Mobil har i 1999 også hatt fokus på å bedre GSM-dekningen langs hurtigrutas led fra Bergen til Kirkenes, fortette nettet langs Sørlandskysten, skaffe GSM-dekning i samtlige av landets 435 kommunesentra og bedre dekningen i store utfarts- og hytteområder.

Dette i tillegg til generell forbedret innendørs dekning i byer og tettsteder.

Annonse

Fra flate til rom
– Telenor Mobil har som mål å være best på dekning totalt sett. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi skal være best på samtlige steder. Her er det helheten som teller, forklarer Amundsen.

– Dekningsutbyggingen er definitivt ikke ferdig, men vi dreier fokus fra økt flatedekning til bedring av kapasitet og innendørsdekning. Innendørsdekning blir en enda viktigere konkurransefaktor i tiden som kommer. Kundene forventer full dekning enten de er på Plaza Hotell i Oslo eller ombord på intercitytogene til og fra Oslo. Hvorvidt sistnevnte blir en realitet, avgjøres når budsjettet for perioden 2000 – 2001 vedtas, fastslår Amundsen.

Nord-Norge
– Fremtidig nydekning vil ellers bli konsentrert om E6 i nord, der det fremdeles er noen «hull», avlastning av NMT-450 nettet på fiskevær og nær kysten, fremfor alt i Finnmark og langs Helgelandskysten. I tillegg jobber vi kontinuerlig med generell forbedring og fortetting av GSM-nettet, avslutter dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil.

Annonse
Annonse