Jensen Tønnessen, Mariann

Annonse


Full dekning overalt!

Jensen Tønnessen, Mariann– I løpet av 1999 har kravene til kapasitet og dekning endret seg. Kundene forventer å kunne bruke mobiltelefonen overalt. Vi i NetCom gjør vårt beste for å tilfredsstille kundenes behov. Økt kapasitet har førsteprioritet, fastslår Mariann Jensen Tønnessen, produktsjef for dekning i NetCom.

Hun mener NetCom har full kontroll.

– Nettene overvåkes kontinuerlig. Vi tar tilbakemeldinger og innspill fra kundene på alvor. Derfor har vi også fornøyde kunder, sier dekningssjefen.

Storsatsing i sør
I løpet av året har NetCom byttet ut tre fjerdedeler av nettet i Sør-Norge, fra Oppdal og sørover.

Annonse
– Det var en kjempestor jobb, mange nye basestasjoner – og betydelige kostnader. Men nå kan vi tilby kundene forbedret kvalitet og et fremtidsrettet nett. Det er klargjort for GPRS (General Packet Radio Service), som ventelig vil være tilgjengelig i siste halvdel av år 2000, forteller Jensen Tønnessen.

I tillegg har NetCom prioritert innendørs dekning i byer og tettsteder, GSM 1800-utbygging i Oslos bykjerne og på Gardermoen, samt forbedring langs hovedveiene på Sørlandet.

Tunneler og nord
NetCom har også jobbet mye med utbygging i tunneler på Vestlandet. Neste store satsing er Lerdalstunnelene. T-bane-tunnelene i Oslo får også dekning neste år.

Dessuten skal forholdene langs kysten fra Bergen til Møre forbedres. Og selvsagt vil GSM 1800 intensiveres i Oslo, og åpnes i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand kommende år.

NetCom har god dekning i Finnmark, men E6 i Nordland er en høyt prioritert strekning neste år. En del nye stasjoner vil være i drift allerede første kvartal.

Klar for vinteren
NetCom er allerede i gang med forberedelser for vintersesongen. Kapasiteten bedres på vintersportssteder. De har sitt eget «feltapparat», og kopler ekstra kapsitetsbokser på eksisterende basestasjoner.

– Jada, vi er godt rustet for vinteren. Ikke noe problem. Det viktigste for oss nå er at fremtiden er trådløs. Det tar vi på alvor! Vi fortsetter med omfattende utbygging neste år. Våre kunder skal oppleve god dekningskvalitet og kapasitet der de ferdes, avslutter Mariann Jensen Tønnessen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse