SOL skygger ikke unna

SOL Scandinavia Online

SOL Scandinavia OnlineTil tross for at SOL ikke fikk medhold i sin begjæring om midlertidig forføyning i Namsretten, tyder lite på at siste ord er sagt i saken.

Tvil
– Vi noterer at dommeren uttrykker tvil, og at vi ikke ble idømt saksomkostninger, sier Kristin Skogen Lund til ITavisen.

Hun opplyser at de vil bruke tidsfristen på to uker til å studere dommen grundig for å vurdere å påkjære kjennelsen.

Annonse

Du har tidligere ikke villet utelukke et erstatningssøksmål, vil dere heller nå fokusere på dette?

– Vi utelukker fortsatt ikke søksmål, sier hun til ITavisen.

Auksjonskonge
Skogen Lund understreker at de uansett vil fokusere kreftene på å lansere en auksjonstjeneste i Norge, enten det skjer via Bid2Day eller i egen regi.

SOL eier i dag 61 prosent av svenske Bid2day og 20 prosent via Aftonbladet, i den nyåpnede tjenesten Bidlet.

Annonse
Annonse