Norge

Annonse


Nå kommer norge.no

NorgeArbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) melder at domenet norge.no åpner mandag 24. januar.

Norge.no er en elektronisk katalog over offentlige nettsteder, og blir å finne på nettadressen www.norge.no.

Stimulere
I følge AAD skal tjenesten både bidra til å gjøre det enklere for brukerne å finne fram til de offentlige nettstedene de søker, og stimulere til at offentlige virksomheter i enda større grad gjør bruk av Internett til informasjonsformidling, kommunikasjon og tjenesteleveranser.

Samarbeid
Portalen er et samarbeidsprosjekt mellom AAD og Kommunenes Sentralforbund.

Annonse
Statens informasjonstjeneste har et overordnet fagsansvar, mens det operative ansvaret for etablering og drift av tjenesten er lagt til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

En pressekonferansen vil mandag overføres derfor via video arrangeres parallelt i Oslo og Leikanger.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse