Hopper med ”e-stil”

Deskill

DeskillPricewaterhouseCoopers Consulting har tro på at elektronisk handel skal ta av – både i Norge som internasjonalt. Den internasjonale målsettingen er at halvparten av selskapets omsetning skal komme fra e-business-prosjekter i løpet av 2003.

I Norge regner selskapet at dette målet nås allerede i år. Selskapet investerer flere milliarder i prosjekter innen nettbasert virksomhet.

– PricewaterhouseCoopers Consulting går nå over fra klassisk til e-stil, hevder Petter Kleppe, som er nytilsatt adm. direktør i PricewaterhouseCoopers Consulting.

Annonse

Selskapet kjøper nå 20 prosent av tre år gamle Network Computing.

Global
– Denne avtalen er en del av PricewaterhouseCoopers Consultings offensive e-business-strategi over hele verden, understreker Petter Kleppe, som er nytilsatt adm. direktør i PricewaterhouseCoopers Consulting.

Leie i stedet for å eie
Konseptet er at Network Computing gjør det mulig for bedriftskunder å betale for bruk av program, i stedet for å måtte kjøpe applikasjonene. Samarbeidspartene ser store muligheter for dette forretningskonseptet både i og utenfor Norge.

Det er inngått partneravtaler med flere ledende leverandører, som Oracle, SUN og Autonomy, mens flere andre er i sluttforhandlinger

Investor
Avtalen innebærer at PwC gjennom en rettet emisjon kjøper 20 prosent av det knapt tre år gamle Network Computing. Største aksjonær i selskapet etter emisjonen er Simon Yuens investeringsselskap InterMedia Invest med 44 prosent, mens gründeren Helge Gallefoss har 21 prosent, og ansatte og ledelse 14 prosent.

– Alliansen med Network Computing styrker vårt e-business-fundament foran den eksplosjonsartede utviklingen som vil skje i handel på nettet de nærmeste årene, sier Petter Kleppe.

Han viser til at seriøse analytikere påstår at 20 prosent av handelen vil skje over nettet i 2004. I Norge utgjør netthandelen ikke mer enn 0,2 prosent av totalen.

Annonse
Annonse