En søster for Startsiden

Avtalen mellom selskapene innebærer at ABC Startsiden AS overtar 75 prosent av aksjene i Kvinneguiden for kr. 412 500. Selskapet får også muligheten til å overta de resterende aksjene i løpet av de neste to årene til en pris som avhenger av trafikkutviklingen videre.

Godt besøkt
Kvinneguiden er skapt og drives av Gry Finsrud Heggelund som holder til i Vikersund utenfor Drammen. ABC Startsiden er for tiden landets tredje største nettsted med over 500 000 unike brukere ukentlig.

– Avtalen betyr at ABC Startsiden har «fått en søster». Mens startsiden.no er en portal som er -rettet mot alle mulige brukergrupper; er Kvinneguiden lagd spesielt med tanke på kvinners interesser og behov, sier Tom Ottmar, redaktør og daglig leder i ABC Startsiden.

Annonse

Spesialportaler
– Etterhvert som nettmarkedet modnes, er det naturlig at det etableres portaler for spesielle målgrupper, basert på kjønn, alder, geografisk tilhørighet eller yrkesmessig fellesskap. Det å lage slike spesialportaler har lenge vært en klar tendens i USA, og trolig vil vi få se at det dukker opp en rekke slike sosiografiske, geografiske eller bransjerettede portaler også i Norge, sier Ottmar.

Egen adresse
Kvinneguiden fortsetter som før med egen adresse og som eget varemerke, men der hvor ABC Startsiden og Kvinneguiden overlapper hverandre kan det bli en utveksling eller krysskobling mellom tjenestene.

Annonse
Annonse