Norge mangler nummer

telefon(gammel)

telefon(gammel)

Foreløpig ønsker Tilsynet å beholde åtte sifre så lenge som mulig. Derfor vil store deler av 4-serien i løpet av våren bli tatt i bruk til mobilnumre. Det kan også bli aktuelt å bruke både åtte og nisifrete nummer samtidig.

Det er bare åtte år siden dagens telefonnummer dukket opp første gang. Den 8-sifrede nummerplanen ble utarbeidet av Televerket i 1989-1990 og godkjent av Samferdselsdepartementet i 1991.

Annonse

Skulle holde i 50 år
Nummerplanen ble i hovedsak innført i løpet av 1993. Den gang mente Televerket at en 8-sifret nummerplan med totalt 80 millioner nummer kunne vare fram til ca. 2040.

I dag sier Post og Teletilsynet at dette anslaget var altfor optimistisk, mens faktum er at man (sett fra teleoperatørens synspunkt,) var altfor pessimistiske: Økende telefonbruk har gjort at antallet tilgjengelige telefonnummer er i ferd med å bli altfor lite.

Mobilvekst

Spesielt forutså man den gang ikke den eventyrlige veksten man har fått i bruken av mobile tjenester. Dette har ført til at den delen av nummerplanen som ble avsatt for mobile tjenester (9-serien) nå på det nærmeste er oppbrukt.

Derfor kommer man i løpet av våren til å få mobilnummer som starter på 4 – samtidig som Post- og Teletilsynet er i ferd med å vurdere behovet for å utvide antallet siffer fra 8 til 9.

800 millioner
Det siste bør antakelig holde en stund – kanskje kan man slå seg til ro frem til 2040: Dersom alle nummerseriene 2-9 gjøres 9-sifrede, vil dette gi totalt 800 millioner nummer.

Ifølge Post- og Teletilsynet bør dette være tilstrekkelig i meget lang tid for et land med ca. 4,5 millioner innbyggere. NPT sier for øvrig at det kan også være aktuelt å gjøre kun deler av nummerplanen 9-sifret.

Men planen for overgang fra åtte til ni siffer er allerede utarbeidet – og spørsmålet er om ikke fenomener som IP-telefoni vil gjøre overgangen nødvendig raskere enn forutsatt.

Annonse
Annonse