– Handlefriheten er blitt mindre

Lundal var for kort tid siden på vei ut fra Nextel, og over som sjef for det internasjonale programvareselskapet Trema. Etter at fusjonen ble avblåst valgte han å bli. Han var redd for at handlefriheten ville forsvinne fra Telenor Nextel i et tradisjonelt konsern som Telianor/ Newtel/ Telaris.

Vilha norske eiere
Lundal mener kompetansen ikke utvikles godt nok i norsk IT-næring.

– De fleste gjør i dag ikke mer enn å selge og drive logistikk for utenlandske konsern. Det er trist. Det kan aldri utvikle seg et norsk Nokia eller Ericsson ut av en salgskontorstruktur, sier Lundal til Dagens Næringsliv.

Annonse

Han mener Norge har behov for egne kraftsentre, og understreker at i kunnskapsindustrien vokser selskapene ved å utvikle kompetansen, ikke kapitalen.

Annonse
Annonse