Arnt Sommerlund

Annonse


Fjærvoll lever videre

Arnt SommerlundTirsdag avviklet samferdselskomiteen sin åpne høring om fusjonen mellom Telenor og Telia. Fjærvoll hevdet at han hadde gitt Stortinget all relevant informasjon.

Ikke krutt nok
Et flertall av komiteens medlemmer savnet etter høringen fortsatt informasjon. Men de ville ikke trekke konklusjoner på bakgrunn av Fjærvolls svar. Det skal de nå bruke om lag en uke på å gjøre før de legger fram sin innstilling for Stortinget.

Mye tyder på at samferdselskomiteen ikke har krutt nok til å forsvare og fremme et mistillitsforslag.

– Skulle problematisert
Regjeringen visste at Telenor/Telia-styret kunne fatte gyldige vedtak som likevel var i strid med aksjonæravtalen. Det bekreftet da også Fjærvoll under høringen. Men samferdselsministeren mente at dette var forhold som var ryddet unna før proposisjonen ble lagt fram, og det derfor ikke var omtalt i selve proposisjonen.

Annonse




Men både Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Arbeiderpartiet) og Oddvard Nilsen (Høyre) mente at regjeringen burde ha problematisert dette i proposisjonen.

– Dersom vi hadde fått det problematisert, så hadde vi hatt en anledning til stille spørsmål, sa Nilsen etter høringen.

Mistillit?
Fjærvoll sa under høringen at det hadde vært ”en belastning” å bli beskyldt i media for å ha svikten informasjonsplikten ovenfor Stortinget.

– Det er det alvorligste en statsråd kan bli beskyldt for. Det er noe en statsråd ikke kan leve med, sa Fjærvoll.

Samferdselskomiteens Oddvard Nilsen ville tirsdag ikke spekulere i konsekvensene dette kan få. Bare Inge Myrvoll (Sosialistisk Venstreparti) var i nærheten av ordet mistillit:

– Hadde det vært opp til med, så er dette alvorlig nok til mistillit, så Myrvoll til Telecom Revy.

Nok informasjon?
SVs samferdselspolitiske talsmann mente til og med at Fjærvoll ikke bare hadde unnlatt å oppfylle informasjonsplikten, men også direkte feilinformert Stortinget. Ingen andre politikere har foreløpig ville bruke den alvorlige betegnelsen ’ feilinformasjon’.

Fremskrittspartiet mente på sin side at Fjærvolls svar under høringen var gode nok.

Men dersom komiteens flertall skulle finne ut at samferdselsministeren og regjeringen ikke har oppfylt informasjonsplikten ovenfor Stortinget, så må de ta stilling til følgende spørsmål: Er dette en sak som er god nok til å felle regjeringen på?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse