Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Børsstraff til Alcatel

Styret i Oslo Børs mener Alcatel STK glemte å informere børsen om en kontrakt. Det kan koste selskapet 438.480 kroner.

Alcatel STK er ilagt et såkalt overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. Dette gebyr tilsvarer tre ganger årlig kursnoteringsavgift for brudd på børsforskriften § 5-2 første ledd.

ITavisen for opplyst ved Oslo Børst at denn avgiften i Alcatels tilfelle er på 146.169 kroner. Totalt kan selskapet alstå måtte betale 438.480 i gebyr.

Feilinformasjon
Informasjon om at selskapet hadde mottatt ”Letter of Acceptance” i forbindelse med en større sjøkabelkontrakt ble offentliggjort i selskapets internblad 1. oktober 1999. Samme informasjon ble først distribuert i børsens informasjonssystem 26. oktober 1999, skriver børsen i sin melding.

Vedtaket kan påklages til børsklagenemden. Klagefristen er to uker.

Stikkord: Mobil