Annonse


Børsstraff til Alcatel

Alcatel STK er ilagt et såkalt overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. Dette gebyr tilsvarer tre ganger årlig kursnoteringsavgift for brudd på børsforskriften § 5-2 første ledd.

ITavisen for opplyst ved Oslo Børst at denn avgiften i Alcatels tilfelle er på 146.169 kroner. Totalt kan selskapet alstå måtte betale 438.480 i gebyr.

Feilinformasjon
Informasjon om at selskapet hadde mottatt ”Letter of Acceptance” i forbindelse med en større sjøkabelkontrakt ble offentliggjort i selskapets internblad 1. oktober 1999. Samme informasjon ble først distribuert i børsens informasjonssystem 26. oktober 1999, skriver børsen i sin melding.

Vedtaket kan påklages til børsklagenemden. Klagefristen er to uker.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse