UPCs sikkerhet godkjent

Kabelsurfer

Kabelsurfer

Kabelsurfere som kun betaler en fastavgift for oppkobling, lar ofte maskinen stå oppkoblet hele tiden, noe som åpner for inngrep i langt større grad enn når maskinen står koblet til telenettet for kortere perioder.

Spesielt i tilfeller hvor brukeren åpner operativsystemet for fildeling kan fremmede lett få tilgang til harddisken.

Annonse

Sikkerhet ivaretatt
– Vi har likevel valgt å henvende oss til kabelselskapene i første omgang, da vi vurderer risikoen for å være størst i disse tilfellene på grunn av at produktet her markedsføres og tilrettelegges for kontinuerlig oppkobling til Internett.

Post- og teletilsynet finner at kravene til sikkerhet i nettet, jfr.forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjenester av 5. desember1997 nr. 1259 paragraf 2-10, er ivaretatt gjennom at UPC foretarinstallasjon hos kunden, hvor det påses at fildelingsfunksjonen er skruddav, samt at det redegjøres for konsekvensene av å benytte denne funksjonen.

Virus
– Det er viktig for UPC å gi god informasjon til kundene omsikkerhetsaspekter ved å være på nettet. I en bedrift har ofte it-ansvarlige ansvaret for å sikre nettverket og maskiner mot innbrudd, men hjemme hos hver enkelt av oss er det dessverre altfor få som tenker sikkerhet.

I tillegg til å installere modemskort og programvare hos kundene, har vi siden oktober 1999 tilbudt våre internettkunder tilgang til Norman Anti Virus Control – et program som ytterligere øker sikkerheten i bruk av Internett.

Kundene får tilgang til dette programmet i tre måneder gratis, og kunden kan deretter abonnere på oppdateringer fra Norman direkte, sier Gunnar Evensen, visedirektør i UPC i en pressemelding.

Annonse
Annonse