Hopp til navigasjon Hopp til innhold

UPCs sikkerhet godkjent

Kabelsurfere er mer utsatt for sikkerhetsangrep enn vanlige telenettbrukere. Men teletilsynet mener UPC tar nok forhåndsregler til at krav om sikkerhet er ivaretatt.

Kabelsurfer

Kabelsurfere som kun betaler en fastavgift for oppkobling, lar ofte maskinen stå oppkoblet hele tiden, noe som åpner for inngrep i langt større grad enn når maskinen står koblet til telenettet for kortere perioder.

Spesielt i tilfeller hvor brukeren åpner operativsystemet for fildeling kan fremmede lett få tilgang til harddisken.

Sikkerhet ivaretatt
– Vi har likevel valgt å henvende oss til kabelselskapene i første omgang, da vi vurderer risikoen for å være størst i disse tilfellene på grunn av at produktet her markedsføres og tilrettelegges for kontinuerlig oppkobling til Internett.

Post- og teletilsynet finner at kravene til sikkerhet i nettet, jfr.forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjenester av 5. desember1997 nr. 1259 paragraf 2-10, er ivaretatt gjennom at UPC foretarinstallasjon hos kunden, hvor det påses at fildelingsfunksjonen er skruddav, samt at det redegjøres for konsekvensene av å benytte denne funksjonen.

Virus
– Det er viktig for UPC å gi god informasjon til kundene omsikkerhetsaspekter ved å være på nettet. I en bedrift har ofte it-ansvarlige ansvaret for å sikre nettverket og maskiner mot innbrudd, men hjemme hos hver enkelt av oss er det dessverre altfor få som tenker sikkerhet.

I tillegg til å installere modemskort og programvare hos kundene, har vi siden oktober 1999 tilbudt våre internettkunder tilgang til Norman Anti Virus Control – et program som ytterligere øker sikkerheten i bruk av Internett.

Kundene får tilgang til dette programmet i tre måneder gratis, og kunden kan deretter abonnere på oppdateringer fra Norman direkte, sier Gunnar Evensen, visedirektør i UPC i en pressemelding.