Petersen freder Fjærvoll

Arkiv

Arkiv

– To statsråder forhandlet for hver sin side, uten å klare å rydde unna fortolkningsproblemene. Hvordan kunne dette skje? spør Petersen.

Oversikt
En forsiktige Høyreleder understreker at en ennå ikke full oversikt over detaljene knyttet til bruddet, eller Regjeringens håndtering av denne saken.

Annonse

– Det har vært spekulert i om Høyre vil bruke denne saken til kaste Regjeringen. Nå skal det sies at Sentrumsregjeringen ikke akkurat har demonstrert noe ønske om å skaffe seg venner i Stortinget, heter det i en melding fra Petersen, som søndag og mandag var på Høyres strategikonferanse. Der blir ventelig regjeringens skjebne diskutert.

Savnet samarbeid
– De vendte oss jo ryggen under budsjettbehandlingen i høst og ville ikke engang snakke med oss om et budsjettsamarbeid. Regjeringen har ikke selv gitt oss i Høyre noen grunn til å verne om den. Men vi kan ikke la konklusjonen i en så viktig sak styres av dette

Men han vil ha svar på hva som skjedde under forhandlingene.

Strategi
– Hadde Regjeringen noen klar strategi for hva den ville med fusjonen og eierskapet? Fulgte Regjeringen på noen måte opp de tidlige signalene om at det var problemer? Har Stortinget blitt godt nok orientert? Har Samferdselsdepartementet overhodet kompetanse til å fungere som eier av et selskap som Telenor? Hvorfor hadde ikke Regjeringen noen oppfatning om fusjonen burde gå videre eller ikke, før i de aller siste timer?

– Vi vil gå inn i sakens innhold, og la konklusjonen styres av dette. Men hvis høringen viser at saken gir grunnlag for det, vil ikke Høyre nøle med å trekke de nødvendige konsekvenser, sier Høyrelederen.

Annonse
Annonse