Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NTNU mangler teleforskere

NTNU opplever stor mangel på forskere innen tele og data. Regjeringen vil satse på teleforskning, men forskerne mangler.

NTNU-logo

Fakultet for elektronikk og telekommunikasjon hadde i 1999 ledig 16 vitenskapelige stillinger.

Også andre fakultet har rekrutteringsproblem. Bare på Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved Fakultetet for fysikk, informatikk og matematikk var ti av 32 faste vitenskapelige stillinger ledige. Fem av disse er professorater og fem er førsteamanuensisstillinger.,

Færre søkere
– Det er vanskelig å rekruttere forskere til våre faste vitenskapelige stillinger. Også mangelen på kvalifiserte søkere på våre utlyste stipendiatstillinger, rammer forskningen, sier kontorsjef ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, Bård Kjos til Universitetsavisa.

Instituttet lyste nylig ut 6 stillinger for stipendiater. De fikk 3 kvalifiserte søkere til den ene av stillingene, og til sammen 2 søkere til de 5 øvrige.

I følge Forskerforbundet er det mangel på kvalifiserte søkere til vitenskapelige stillinger.

Privat forskning
– Det ser ut som det i noen fagmiljø er mer attraktivt å ha forskerstillinger i private bedrifter. De kan gjerne tilby bedre lønn og minst like god tilgang på forskningsmidler og vitenskapelig utstyr, sier Heidi Dybesland som er faglig ansvarlig for Forskerforbundets undersøkelse.

Problemene med rekrutteringen skyldes trolig at kvalifiserte studenter får bedre tilbud ute i næringslivet.

Universitetsdirektør ved NTNU, Vigdis Moe Skarstein, sier til Universitetsavisa at ledelsen er klar over problemet og diskuterer løsninger.

Stikkord: Mobil