Du kan stoppe SMS-reklame

SMS-reklame 2

SMS-reklame 2Telenor Mobil har i samarbeid med DM Huset etablert et eget reservasjonsregister for reklamesendte tekstmeldinger (såkalt SMS-reklame).

Stopper reklame
– Med dette reservasjonsregisteret ønsker vi å forhindre at folk mot sin vilje får reklame på mobiltelefonen i form av tekstmeldinger, sier informasjonsdirektør Elisabeth H. Gjølme i Telenor Mobil i en pressemelding.

– Vi mener reservasjonsordningen vil være den mest effektive løsningen for å forhindre uønsket reklame, eventuelt i kombinasjon med forhåndssamtykke fra mobilabonnentene, slik myndighetene planlegger å stille krav om.

Annonse

Reklame-kanal
Telenor Mobil sier de erkjenner at mobiltelefonen oppfattes som en interessant kanal for informasjon og reklame. Dette ønsker nå mobilselskapet å ha en aktiv holdning til.

For reklame til mobil er allerede et faktum, og vil komme til å se mer av det.

Gjølme understreker at i de avtalene Telenor Mobil vil inngå med reklameformidlere klart blir presisert at disse formidlerne både må sikre samtykke fra kundene de ønsker å sende reklamemeldinger til, og i tillegg holde utenfor de som har reservert seg.

Utsendelse av reklamemeldinger i Telenor Mobils nett skal dessuten begrenses til tidsrommet 08-21 på hverdager.

Reklame-byrå
Telenor Mobil har i første omgang inngått en avtale med selskapet SMS Com, som gir selskapet tilgang til Telenor Mobil meldingssentral for å sende ut SMS-reklame.

Telenor-kunder som ønsker å reservere seg mot tekstmeldingsreklame til sin GSM-telefon, trenger nå bare å ringe 815 48 020 og følge talemeldingen. Dette er samme nummer som benyttes for reservasjon mot telefonsalg og DM (adressert reklame i postkassen).

Stopper ikke alt
– Selv om man reserverer seg, er det likevel viktig å være klar over at man kan oppleve å motta reklamemeldinger på mobiltelefonen. Det er for eksempel ikke mulig å forhindre at tekstmeldinger kan sendes via utlandet, sier Gjølme.

Annonse
Annonse