IT-trio lager smarte hus

I følge en pressemelding fra det nye selskapet har trioen over to år jobbet med utviklingen av såkalt Smarthus-teknologi på prosjektbasis.

Premissgiver?
– Konseptet er omfattende og gir flere bransjer mulighet til å benytte felles og standardisert infrastruktur for å tilby tjenester til norske hjem og bedrifter. Vi forventer vi vil bli premissgiver og sette standarder i markedet for såkalte Smarthus-løsninger, sier Elling Nygaard, administrerende direktør i det nye selskapet Intelli AS.

Smarthus –konseptet går ut på å samle tjenester som telekommunikasjon, energi-, varsling, omsorg og sikkerhet- og en rekke andre tjenester i én integrert løsning, med muligheter for ett felles brukergrensesnitt for kunden.

Annonse

En intelligent enhet i hjemmet, en boks som fungerer som en tjenesteportal som styrer de ulike funksjoner som blant annet strømregulering, varslingssystemer og alarm.

Leveranse
Intelli AS har allerede startet det første leveranseprosjektet til en innovativ kommune og energiselskap i Sør Trøndelag.

Leveransen vil være elektronisk strømmåleravlesning og første trinn i en smarthus infrastruktur hos 6000 hustander. Her vil Smarthus løsninger og tjenester bli levert trinn for trinn i den kommende tiden.

Annonse
Annonse