Gates gjør rokade

Bill Gates NYeste

Bill Gates NYeste

I en pressemelding fra Microsoft sier Gates:

– Det er en stor glede for meg å kunne annonsere at Steve Ballmer – min langvarige partner i arbeidet med å gjøre Microsoft til et ledende programvareselskap – overtar som CEO.

Annonse

Jeltsin-rokade?
Om dette er et forsøk på å bruke mer tid til familie er tvilsomt. Microsoft står i dag foran dramatiske utfordringer i form av en mulig splitt av selskapet, en nyoppusset konkurrent i Netscapes eiere Time Warner/AOL og det kan derfor se ut som om dette er en “Jeltsin-manøver” fra en offensiv Bill Gates.

Han uttrykker et behov for å reorganisere selvskapet og dedikerer en mer kreativ stilling til seg selv. Det er ventet at Ballmer vil lansere en ny strategiplan i løpet av første halvår

Markedet vil neppe gjøre noen stor skjelv på grunn av avgjørelsen. Ballmer har vært med Bill Gates fra begynnelsen og har sittet som president siden sommeren 1998. Dessuten fortsetter Gates som styreleder i selskapet.

At avgangen fullstendig overskygger lanseringen av det nye operativsystemet Windows2000, kan jo være et tankekors for de mest paranoide av oss…

Annonse
Annonse