USA vil dele Microsoft

Microsoft deles (Gates)

Microsoft deles (Gates)

Til tross for at Microsoft ble funnet skyldig i monopolistvirksomhet av dommer Thomas Penfield Jackson er det lite som tyder på at selskapet gir seg uten kamp.

Dommeren foreslå at partene meglet seg imellom for å finne en minnelig løsning. Det amerikanske justisdepartementet har stått fast på at selskapet må splittes, noe Microsoft er svært skeptiske til.

Annonse

Mot dom
Til tross for fem meglingsrunder ser det ikke ut som partene klarer å bli enige, ifølge Wall Street Journal. Det betyr at Microsoft håper på at dommerens dom vil være mildere enn myndighetens krav.

Programvare
Om myndighetene vil dele selskapet i to eller eller flere enheter er fortsatt usikkert. Helt sikkert er det imidlertid at justisdepartementet ikke vil tillate at Windows-plattformen skal i samme grad kunne utnyttes i bunting mot annen Microsoft programvare.

Til tross for at partene ikke er kommet til enighet, har Microsofts aksjekurs steget etter at dommeren fant selskapet skyldig. Ifølge Wall Street Journal er analytikere delt i synet om en splitting vil skade selskapets verdier.

Annonse
Annonse