Politisk storm mot regjeringen

Fjærvoll, Dag Jostein

Fjærvoll, Dag Jostein

– Stortinget kan dermed ha blitt feilinformert av regjeringen, melder Aftenposten.

– Forklaringene til statsminister Kjell Magne Bondevik i Telia/Telenor-skandalen slår nå alvorlige spekker. Hemmeligstemplede dokumenter viser at regjeringen hele tida har vært klar over de store problemene som kunne oppstå i Telia/Telenor-fusjonen. Dette fikk Stortinget aldri vite, heter det i Dagbladet, som mener situasjonen kan føre til at regjeringen må gå av.

Annonse

Formuleringen forsvant
– Sverige hadde rett i at Telia/Telenors styrevedtak om å legge mobildivisjonen til Sverige var riktig i følge fusjonsavtalen. Dette fremgår av norske juristers kommentarer som ble offentlige onsdag. En formulering som hadde styrket det norske synet på styrevedtak forsvant fra fusjonsavtalen som ble undertegnet av Sverige og Norge i mars i fjor, skriver den svenske storavisen Dagens Nyheter.

Feilinformert
– Den norske regjeringen kjente til de juridiske svakhetene i aksjonæravtalen mellom Telia og Telenor allerede i februar i fjor. Stortinget kan dermed ha blitt feilinformert av regjeringen, heter det i Dagsavisen.

Presset
Regjeringen skal ha blitt presset av Stortingets samferdselskomité til å offentliggjøre dokumentene få dager før det arrangeres åpen høring om telefusjonen som forsvant.

I følge Aftenposten og Dagbladet vurderte samferdselspolitikere de nye opplysningene som så alvorlige at høringen ville blitt avlyst dersom Fjærvoll hadde stått fast på at dokumentene skulle vært unntatt fra offentlighet.

Svekket argument
De sentrale dokumentene er to notater fra advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen som handler om hvordan avtalen mellom den norske og den svenske staten skal tolkes. Her blir det gjort rede for at en viktig presisering var forsvunnet under arbeidet med avtalen.

– Om ”forsvinningen” var rent slurv fra norsk side, eller et resultat av påtrykk fra svensk side er umulig å si. Men det står helt klart at den norske påstanden om at det omstridte styrevedtaket om lokalisering av mobiltelefoni var ugyldig hadde stått mye sterkere om presiseringen hadde vært der, melder Dagens Nyheter.

Annonse
Annonse