iGroup kjøper Vizual Works

– Oppkjøpet gir iGroup tilgang til teknologi og løsninger som går naturlig inn i selskapets satsingsområder. Vi er stolte av at noen av markedets dyktigste personer nå blir med på laget, sier styreformann Rolv E. Heggenhougen i iGroup i en pressemelding.

Vizual Works’ kjerneteknologi skal markedsføres internasjonalt under sine merkenavn. PrintStationTM, er en ”business to business”-løsning for online behandling av trykk- og publiseringsoppgaver for næringslivet. Vizual Works har allerede levert systemet til en av Norges største kopi- og trykksaksleverandører, Allkopi.

Digital-TV
Videre har selskapet utviklet business-to-consumer løsningen ITVGTM (internett TV-Guiden), for online komponering av din egen TV-meny med tilhørende automatisk styring av digital TV. Selskapet er i forhandlinger med flere nasjonale og internasjonale medieselskaper om denne teknologien.

Annonse

Vizual Works har fem ansatte innen programmering, utvikling og design og har spesialisert seg på utvikling av applikasjonsløsninger innenfor eBusiness. De ansatte har lang erfaring innenfor internettbransjen, og har levert en rekke avanserte løsninger til krevende kunder innenfor webløsninger, portaler, e-handel, 3D og animasjon.

Annonse
Annonse