Windows2000 17. februar

I følge Microsoft Norge er norsk versjon klar i april.

Windows 2000 er i følge Microsoft operativsystemet for alt fra bærbare maskiner til kraftige tjenere. Programvaren bygger videre på NT-teknologi og er fullt ut tilpasset bruk mot Internett.

I produktfamilien Windows2000 finnes et operativsystem for arbeidsstasjoner/klienter (Windows 2000 Professional), tre ulike operativsystem for tjenermaskiner (Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server og Windows 2000 DataCenter Server.

Annonse
Annonse
Annonse