Sonec fusjon i boks

Kitron.gif

Kitron.gif

De to IT-elektronikk produsentene, som blant annet leverer produkter til Ericsson og Nera, tror på stordriftsfordeler innen elektronikkproduksjon.

En mot 25
Selskapene som varslet forhandlinger i forrige uke er blitt enige om et bytteforhold hvor 25 aksjer i Kitron gir én aksje i Sonec.

Annonse

Det endelige bytteforholdet blir å justere for eventuelt utbetalt utbytte for 1999 fra de fusjonerende selskaper. Det er tatt forbehold om gjensidig selskapsverifikasjon og fremforhandling av en endelig fusjonsplan.

Generelt
Generalforsamlingene ventes avholdt i løpet av mars og beslutningen om fusjon meldes Foretaksregisteret etter dette.

Børsverdien på selskapene er i underkant av 300 millioner kroner. Sonec løftet seg syv prosent etter nyheten, mens Kitrons verdi er uendret.

Annonse
Annonse