Tog uten radiosamband

tog

tog(Artikkelen er oppdatert kl. 12.45, 05.01.2000)

Togulykken på Rørosbanen har krevd syv menneskeliv. 26 personer er fortsatt savnet. Kommunikasjonen mellom tog og togledelse kan komme til å gi viktige svar på hvorfor ulykken skjedde.

Ikke togradio
Rørosbanen er ikke utstyrt med såkalt togradio, som er et radiosamband mellom lokomotivfører og togledelse. Derimot er alle tog ustyrt med mobiltelefon, som kan brukes til kommunikasjon mellom togledelsen og togpersonalet.

Annonse

Jernbaneverket opplyser at mobiltelefon ikke skal brukes til å gi kjøretillatelser, men til nødmeldinger og generell informasjon.

Ble mobiltelefon brukt til å gi nødmeldinger før togene krasjet?

– Det kan jeg ikke kommentere. Det blir det opp til ulykkeskommisjonen til å klarlegge, sier regiondirektør Håkon Grimstad til ITavisen.

På Rørosbanen er det mobilsystemet NMT 450 som er i bruk. Det får ITavisen opplyst av salgs- og markedsdirektør Kari Lorentz-Larssen i Norges Statsbaner (NSB).

Blokktelefon
Rørosbanen er imidlertid utstyrt med såkalt blokktelefon, som er telefoner montert på signalene langs banen. Det vil si at et tog kun får kontakt med togledelsen ved de gitte punktene langs linjen.

Grimstad opplyser til ITavisen at det har vært diskutert å oppgradere sambandet langs Rørosbanen med såkalt togradio. Men ville også ha forutsatt såkalte sikringsanlegg av typen ATC, som Rørosbanen ikke har.

Ved fjernstyrte baner er det såkalte ATC-anlegg som hindrer at togene kjører mot rødt signal eller kjører fortere enn tillatt hastighet. Hvis et tog passerer et rødt signal, vil ATC-anlegget stoppe toget ved at bremsene automatisk blir slått på.

Når det gjelder Rørosbanen, opplyser Jernbaneverket at den er fjernstyrt fra Hamar togledersentral på strekningen Hamar – Røros. Denne strekningen er utstyrt med sikringsanlegg mellom og på alle stasjoner.

Fra Røros til Støren blir togene fremført ved at de meldes av stasjonspersonalet på betjente stasjoner. Her kan togene kun krysse på betjente stasjoner.

Det er bevilget penger både for inneværende år og neste år for å starte arbeidet med å utruste Rørosbanen med ATC. Utbyggingen av dette systemet på fjernstyrte strekninger startet i 1980 og er således ennå ikke fullført, opplyser Jernbaneverket.

Annonse
Annonse