Feil tog-mobilnummer?

tog og mobil

tog og mobilUbekreftede kilder hevder at det fra togledelsens side har vært gjort forsøk på å få kontakt med lokomotivførerne for å advare dem at de var på kollisjonskurs, men at dette ikke lyktes fordi de hadde feil mobiltelefonnumre.

I en melding på NSB nettsider opplyses følgende:

”NSB er kjent med at det i media i dag er referert til at det skal være “rot i systemet” internt i NSB, vedrørende bruk av ulike mobiltelefonnummer.

Annonse

Det er et faktum at alle tog er utstyrt med mobiltelefoner og at disse telefonene kan nåes fra togledelsen. Hvorvidt det har vært uklarheter rundt bruken av mobiltelefonene, og om det har hatt noen betydning for ulykken, er blant de forhold som nå vil bli gransket av Jernbaneverkets uhellskommisjon og NSBs ulykkeskommisjon” heter det i meldingen fra NSB.

Annonse
Annonse