Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Feil tog-mobilnummer?

Norges statsbaner (NSB) bekrefter at de kjenner ryktene om at togledelsen prøvde å ringe feil mobilnummer for å advare lokførerne i ulykkestogene.

tog og mobil
Ubekreftede kilder hevder at det fra togledelsens side har vært gjort forsøk på å få kontakt med lokomotivførerne for å advare dem at de var på kollisjonskurs, men at dette ikke lyktes fordi de hadde feil mobiltelefonnumre.

I en melding på NSB nettsider opplyses følgende:

”NSB er kjent med at det i media i dag er referert til at det skal være «rot i systemet» internt i NSB, vedrørende bruk av ulike mobiltelefonnummer.

Det er et faktum at alle tog er utstyrt med mobiltelefoner og at disse telefonene kan nåes fra togledelsen. Hvorvidt det har vært uklarheter rundt bruken av mobiltelefonene, og om det har hatt noen betydning for ulykken, er blant de forhold som nå vil bli gransket av Jernbaneverkets uhellskommisjon og NSBs ulykkeskommisjon” heter det i meldingen fra NSB.

Stikkord: Mobil