Hopp til navigasjon Hopp til innhold

540 mill. for Merkantildata

Orkla kjøper seg opp i Merkantildata. Konsernet betaler 540 millioner kroner for seks millioner aksjer for deler av Tom Adolfsen (bildet) og hans stab.

Adolfsen, Tom
”Merkantildata har i løpet av 1999 arbeidet aktivt med strategisk utvikling av selskapet. Som et ledd i denne utviklingen vurderer Merkantildata for tiden investeringer i flere mulige prosjekter” heter det i en pressemelding fra Merkantildata

Merkantildata har besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot Orkla på 6.000.000 aksjer. Tegningskursen for aksjene er fastsatt til 90 kroner.

8 millioner aksjer?
De nye aksjene vil være utbytteberettiget fra og med regnskapsåret 1999. Den nye aksjekapitalen innbetales senest 10. januar 2000. Merkantildatas aksjekapital vil etter emisjonen utgjøre 125.994.577 aksjer.

Det er i forbindelse med emisjonen inngått avtale om å kunne utvide tegningen med ytterligere 2.000.000 aksjer, senest og innen 1.juli år 2000.

”Hvis Orkla benytter seg av sin rett til tilleggstegning skal tegningskursen fastsettes til opprinnelig tegningskurs, med et tillegg av 1% pr. måned frem til tegningen skjer. Hvis Merkantildata benytter seg av sin rett til å gjennomføre slik tilleggstegning skal tegningskursen fastsettes til laveste av volumveiet gjennomsnitt fem børsdager innen tegningen, eller volumveiet gjennomsnittskurs børsdagen før tegningen” heter det i pressemeldingen.

Orkla eide før emisjonen 4.550.000 aksjer og vil etter den rettede emisjonen eie totalt 10.550.000 aksjer, som tilsvarer en eierposisjon på 8,37%.

Orkla vil dermed få et styremedlem i Merkantildatas styre.