Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Redder synet med telemedisin

Telemedisin og spesialkamera hjelper diabetikere. Med dette utstyret er det mulig med flere og raskere kontroller. Det kan redde synet på mange.

Telemedisin

– Det er raskere å finne diagnosen ved å bruke digitale bilder enn gjennom vanlig øyebunnsvurdering, sier kommunelege og prosjektleder Daniel Haga ved Alta Helsesenter. – God kvalitet på bildene og øyeblikkelig resultat gjør at vi kan effektivisere rutinekontroller hos pasienter, sier han.

Ordningen er innført etter at det ble gjennomført en undersøkelse ved Alta Helsesenter tidligere i år. Pasientene ble fotografert og digitale bilder sendt via e-post til øyenavdelingen ved Regionsykehuset i Tromsø.

Nærhet
Målet er å plassere kameraer på helsesentre rundt om i distriktene eller i busser som oppsøker pasientene nær hjemstedet.
– I dag er kontrollen mangelfull, blant annet på grunn av lange reiseavstander, sier Haga.

Avstand
Finnmark og Nord-Troms har i dag bare én privatpraktiserende øyelege. Han holder til i Lakselv i Finnmark. Pasienter som ikke kan bruke denne legen, må reise til Tromsø for å få behandling.

Diabetesprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for telemedisin, øyeavdelingen ved Reg Alta helsesenter. Hensikten med prosjektet er å kunne gjennomføre årlige kontroller av diabetespasienter for å avdekke eventuell øyesykdom.

Over Internett
Telemedisin er overføring av pasientinformasjon via telenettet. Denne teknikken åpner for en mer desentralisert tjeneste og hyppigere kontroller. Nå tar Finnmark og Nord-Troms det nye utstyret i bruk, melder det kommersielle nyhetsbyrået Newswire. Driften starter ved Alta helsesenter 4. januar.

Årlige kontroller
120 000 personer har sukkersyke i Norge. Dette utgjør nesten tre prosent av befolkningen. På verdensbasis er tallet 135 millioner. Mer enn 50 prosent av diabetespasientene kan risikere å bli blinde.

– I dag brukes utstyret kun på diabetespasienter som har høy risiko for å utvikle sykdommer i øyebunnen. I fremtiden ser vi også muligheter til å utføre slike undersøkelser på folk med høyt blodtrykk, sier Haga.