Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Spak Jagland

OSLO: Arbeiderpartiets leder Torbjørn Jagland stilte spørsmålstegn ved regjeringens evne til å forhandle avtaler i et internasjonalt miljø, men var ellers svært mild i sin kritikk.

Jagland beklaget sterkt at fusjonen ikke lot seg realisere. – Det var etter regjerings oppfatning store gevinster å hente fra en slik sammenslutning. Vi går nå glipp av disse mulighetene, sa han.

Kaos
– Hvordan har det vært mulig å bringe Norge inn i det kaoset som det ble. Jeg stiller spørsmål ved om samarbeidet allerede før avtalen ble inngått var så dårlig at samarbeidet burde vært avviklet. Brevvekslingen viste at det var ulike holdninger til fusjonsavtalen mellom Sverige og Norge. Hvorfor ble ikke slike uklarheter lagt fram for Stortinget, sa Jagland.

Han fortsatte med å understreke at han ønsket en fusjon, men at han allerede tidlig hadde sagt klart fra at ønsket ikke gjaldt for enhver pris. Jagland støttet Bondeviks tolkning av aksjonæravtalen.

Ap-lederen fryktet at de sammenbrutte forhandlingene kunne skade verdien til andre norske bedrifter i det internasjonale miljøet.

Stikkord: Mobil