Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nokia til Fornebu

Nokia har planer om å etablere seg på Fornebu og har kontakt med Nettverk Fornebu. Det gjelder iallfall hva angår organisk vekst i Norge, men kan også vise seg å få langt større omfang. I Danmark har Nokia vokst fra 60 personer i 1996 til 1.100 ansatte i dag.

IT-Fornebu Jens P

Nokia har sammen med Ericsson formelig støvsuget markedet for IT-komptanse i Finland, Sverige og Danmark. Norge er den eneste ekspansjonsmuligheten i Norden for selskapet. Derfor er det ikke helt usannsynlig at de sysler med planer som går langt ut over de vel 100 personene de vil bli med organisk vekst i Norge.

Samspill Sonera
Det har alltid vært tette bånd mellom det som i dag er Sonera i Finland, og Nokia og Sonera fridde til Telenor alt samme kveld fusjonsbruddet skjedde.

Ericsson har en utviklingsavdeling med 400 mennesker på Billingstad som arbeider på konsernbasis. Selskapet har også FoU i Arendal. Det er ikke utenkelig at Nokia kan tenke i samme størrelsesorden.

Bekrefter planer
Halvor Stenstadvold, interimsstyrets formann i Nettverk Fornebu:

– Er det noen kontakt mellom Nokia og Orkla?

– Ja, det kan jeg bekrefte. Det er kontakt mellom Nokia og prosjektet. Nokia er interessert i vårt prosjekt og kan være interessert i å etablere seg i prosjektet.- De (Nokia, red.anm.) har overfor prosjektet sagt at om vi vinner så er de interessert i å etablere seg på Fornebu.

– Har deres kontakt med Nokia noe å si for Regjeringens valg å gjøre?

– Jeg tror det er en totalbetraktning fra Regjeringen og det har ikke direkte noe med Nokia å gjøre.

– Jeg synes rent generelt at jeg må henvise til Nokia når det gjelder spørsmål om deres strategi. Snakk med Nokia Norge, sier Stenstadvold til ITavisen.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt kontakt med Nettverk Fornebu. Fra mitt ståsted dreier det seg imidlertid om det som kan skapes via en organisk vekst i Norge fra om lag 60 personer i dag til vel 100 om noen år, sier adm. direktør Finn Erik Hermansen i Nokia Norge.

Sponheim har kontakt
Hermansen kjenner ikke til om det er kontakt mellom Nokia i Finland og Næringsdepartementet i Norge eller Nettverk Fornebu direkte, men utelukker ikke at så kan være tilfelle.

Iallfall er det på det rene at næringsminister Lars Sponheim tidligere i høst besøkte Nokia i arbeidet med å vurdere Fornebu-prosjektene.

Er dette Sponheims trumfkort når han skal forsvare sitt valg av Nettverk Fornebu mot Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget?

Thomas Jönsson i Nokia Mobil Phones benekter at det finnes konkrete planer om noen større Nokia-etablering i Norge.

Stikkord: Mobil