Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Hemmligstemplet teledokumenter

Statsminister Kjell Magne Bondevik (bildet) får kritikk etter at regjeringen har hemmeligstemplet en rekke dokumenter, der flere av departementene hadde innvendinger mot fusjonsavtalen.

Bondevik, Kjell Magne

Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet i Bondevik-regjeringen hadde innvendinger mot utkastet til stortingsproposisjonen om sammenslåing av Telenor og Telia, melder Aftenposten tirsdag.

Merknadene var blant annet knyttet til de rettslige sidene ved avtalen.

Med ett unntak er alle merknadene så langt blitt stemplet «unntatt offentlighet». Begrunnelsen var at offentlighet kan skade den interne saksbehandlingen i regjeringen.

Åpner for uenighet
Aftenposten hevder blant annet at saksbehandlerne i seksjon for næringsutvikling i Nærings- og handelsdepartementet mente det var behov for å klargjøre visse rettslige sider i proposisjonen.

Årsaken til ønsket om en avklaring var at uklarhet om avtalens statsrettslige art kunne åpne for politisk fortolkning av avtalen. I ettertid viste det seg at både Sverige og Norge tolket avtalen forskjellig.

Samferdselsdepartementet kunne mandag ikke svare på hvorfor flere av innvendingene ikke ble bragt videre til Stortinget.

Stikkord: Mobil