Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bondevik kryper ikke

OSLO: Statsminister Kjell Magne Bondevik (bildet) la seg overholdet ikke flat for kritikerne i opposisjon og presse og forsvarte regjeringens behandling av Telia/Telenor-fusjonen.

Arnt Sommerlund

Bondevik gikk klokken 10.00 tirsdag formiddag gjennom hendelsesforløpet fra a til å i forhandlingene om fusjon mellom Telia og Telenor.

Ikke på ett eneste punkt fant han grunn til å kritisere sin egen, Telenors, eller regjeringens behandling av fusjonsforhandlingene.

Statsministeren brukte mye av sitt innlegg på å vise at det svenske næringsdepartementet hadde et utall av muligheter til å reagere på de spesielle stemmerettsreglene som nordmennene hadde insistert på.

Telecom Revy
Poenget med disse reglene er at det skulle være en relativ enighet mellom de to nasjonenes styremedlemmer ved lokalisering av forretningsenhetene.

Bondevik henviste også fra Stortingets talerstol at Jan Åke Kark i et intervju i Telecom Revy slo fast at hans dobbeltstemme ikke kunne benyttes for lokalisering av forretningsenhetene i det nye selskapet.

Forstått
– Avtalen om stemmerettsbegrensninger var altså forstått fra svensk side allerede 30. september, i følge dette intervjuet, slo Bondevik fast.

Bondeviks redegjørelse finnes på: http://odin.dep.no/smk/taler/1999/991221.html

Stikkord: Mobil