Hopp til navigasjon Hopp til innhold

500 kr i moBILbot

Fra 15. mars neste år får du 500 kroner i bot om du blir tatt for å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Vibeke Pettersen

Overtredelse av forbudet vil føre til en bot på 500 kroner, ifølge en endring i forskrift om forenklet forelegg som ble fastsatt i statsråd fredag.

500 kroner i bot
– Bruk av mobiltelefon kan være med på å øke risikoen for personskadeulykker i trafikken.
Når vi nå ser at stadig flere anskaffer og tar i bruk mobiltelefoner, vil et slikt forbud være et viktig varsel til motorvognførere om å holde hendene på rattet, ikke på mobiltelefonen. sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Torunn E. Kvisberg, i en pressemelding fra departementet.

Fastmontert
Skal du som sjåfør lovlig bruke mobiltelefon under kjøring må telefonen være plassert i eller på en holder som er fastmontert ved rattet, og fortrinnsvis på dashbordet.- Jeg vil understreke at det bare er sjåførens bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring som vil bli regulert. Dersom motorvognen står i ro, vil selvsagt også føreren lovlig kunne bruke håndholdt mobiltelefon. Passasjerers bruk av mobiltelefon vil for øvrig heller ikke bli omfattet av forskriften, sier Kvisberg i pressemeldingen.

Informasjonstiltak
I tiden fram til den nye forskriften trer i kraft, vil Samferdselsdepartementet legge opp til en rekke informasjonstiltak mot bruk av håndholdt mobiltelefon ved kjøring.

Stikkord: Mobil